Xa yonke indawo iguqulwa ibe ngumgodi we-mosh, oku kwaziwa ngokuba yindawo yokuhlala yomthendeleko. Yinto kaDarwin wonke umntu-ngokwakhe, hamba-kweyakho-yeyakho-ingozi yomcimbi ngaphandle kwezihlalo ezinikezelweyo. Iphupha elibi, ukungxama okwenzeke e-NRG Park ngoNovemba 5 eTravis Scott's hip-hop Astroworld bekulindelekile, ngakumbi kuba igcisa likhuthaza ukudumba kwezihlwele njengenxalenye yomsebenzi wakhe. Nangona kunjalo, maninzi amahla ndinyuka aqhubekayo kubomi bukaTravis Scott. Ngaphaya koko, ebekwi-trend kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.Zithini iindaba zamva nje?

Omnye wabantu ababhubhileyo kule ngozi uthi, ndikhulele eBay Area kwaye bendimane ndisiya kwiColiseum for Days on the Green. Kodwa akuzange kube kudala ndikwishumi elivisayo eHouston endathi ndaqalisa ukuya kwiikonsathi zerock ngokunyanisekileyo. Ndithathe unyaka kwikholeji ukuya emsebenzini njengo-DJ wobusuku bonke kwisikhululo samatye esikhulu sedolophu. Xa ndabona umthendeleko uhleli kwitikiti, ndazi ukuba kwakungaphezulu kwenqaku lokulumkisa; yayisisimemo sentlekele.

Xa yonke indawo iguqulwa ibe ngumgodi we-mosh, oku kwaziwa ngokuba yindawo yokuhlala yomthendeleko. Yinto kaDarwin wonke umntu-ngokwakhe, hamba-kweyakho-yeyakho-ingozi yomcimbi ngaphandle kwezihlalo ezinikezelweyo. Iphupha elibi, ukungxama okwenzeke e-NRG Park ngoNovemba 5 eTravis Scott's hip-hop Astroworld bekulindelekile, ngakumbi kuba igcisa likhuthaza ukudumba kwezihlwele njengenxalenye yomsebenzi wakhe.

Ithini iMedia?

Ewe, abeendaba bazama ukukhangela ixesha lewaranti yesi siganeko. Nangona kunjalo, ngenxa yokunqongophala kwemimiselo kunye neemeko, bajongene nobunzima obuninzi bokunqoba. Ngaphandle koko, urhulumente uzama ukunika ithemba kwiintsapho.

Uthini uRhulumente?

Ewe, urhulumente uzama ngandlela zonke ukunika ithemba kumalungu osapho achaphazelekayo. Ngaphezu koko, kulindeleke ukuba kungekudala urhulumente abanike imali ethile.Choice Umhleli Ukuba